scroll up
  • UBUS
    Your Better Life In Us

보도자료

NEWS ROOM
73
[건강미박람회] 현대렌탈, 미용기기 웰박스S 박람회 소개
뉴스원본: http://mkhealth.co.kr/NEWS/01/view.php?NCode=MKH200708012
2020.07.09
72
현대렌탈서비스, 굿네이버스와 착한 소비 협약식 진행
뉴스원본: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=057&aid=0001473186
2020.07.02
71
현대렌탈서비스, 장수돌침대와 렌탈 판매 협약
뉴스원본: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=057&aid=0001468325
2020.06.22
70
작고 단순한 것이 더 좋다
뉴스원본: http://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2020061518425938056  
2020.06.16
69
“사랑나눔도 Good-Buy가능하네요” [가철 현대렌탈서비스 대표 인터뷰]
뉴스원본: http://news.kbiz.or.kr/news/articleView.html?idxno=68623
2020.06.15
68
"공기청정기 올바른 사용법 알려드려요"...현대렌탈서비스, 청정기 관리법 영상 공개
뉴스원본: https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=057&aid=0001463216
2020.06.08
67
"필요한 기능만 담았어요"...현대렌탈서비스, ‘심플 유버스 비데’ 인기몰이
뉴스원본: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=057&aid=0001459753
2020.05.28
66
"언제, 어디서든 얼음 만들어 쓰세요"...현대렌탈서비스, 휴대용 소형 제빙기 출시
뉴스원본: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=057&aid=0001459021
2020.05.27
65
현대렌탈서비스, 4단계 정화 필터초〮절전 '16평 공기청정기' 출시
뉴스원본 :  https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=057&aid=0001456286
2020.05.20
64
현대렌탈서비스, 공간 활용성 뛰어난 ‘유버스 냉온 정수기’ 출시
  뉴스원본 :  http://www.lecturernews.com/news/articleView.html?idxno=41078
2020.05.20